Technika JSDH

Současná technika

Vozový a technický park naší jednotky prochází pravidelným obměňováním jednotlivých vozidel. Současný vozový park je tvořen dvěma motorovými vozidly a jedním motorovým člunem na přívěsném vozíku.

TATRA T815 Terrno

CAS 20

Cisternová automobilová stříkačka, na podvozku nákladního vozidla Tatra, určená pro přepravu vody, pěnidla, věcných prostředků a družstva, o početním stavu max. 1+5, na místo zásahu.

VW Transporter

DA L1Z 4x4

Dopravní automobil s předurčeností pro přepravu družstva a věcných prostředků na místo zásahu. Vozidlo bez další speciální vestavby (mimo osazení výstražným světelným zařízením modré barvy a osvětlení vnějšího prostoru vozidla).

Škoda Yeti

VEA - UL2

Primární předurčení tohoto vozidla spočívá v přepravě osádky na místo zásahu, přepravě drobného nákladu nebo osobních ochranných pomůcek.

ZODIAC MARK III

Záchranný člun s předurčeností pro zásahy na stojící i tekoucí vodě, díky výkonnému spalovacímu motoru EVINRUDE E-TEC. Maximální obsazenost člunu je 8 osob.

Historická technika

Historická data, týkající se techniky používané v minulosti, sahají poměrně daleko a to až do 40. let 20. století. Od této doby uplynulo mnoho let a s nimi přicházely také nové a náročnější požadavky na technickou výbavu sboru. Nahlédněte do našeho historicko-technického koutu, který vám alespoň trochu přiblíží náš vozový park minulosti.

TATRA T815

CAS 24

Cisternová automobilová stříkačka pořízena v roce 2008 převodem od HZS MSK, stanice Bohumín. Cisterna, vybavena čerpadlem o výtlaku 2 400l/min a integrovanou nádrží na vodu o objemu 4 000 l, mimo jiné pojmula také družstvo o plném početním stavu 1+5.

RENAULT MASCOTT

AS 8

Automobilová stříkačka zařazena do výjezdu v letech 2005 - 2018. Předurčenost tohoto vozidla byla především k dopravě družstva a technických prostředků na místo události. Vozidlo bylo vybaveno čerpadlem a integrovanou nádrží na vodu o objemu 1 000 l. 

AVIA 30 SAVIEM

DA

Dopravní automobil pořízen městem v roce 1976. Vozidlo, určeno k přepravě družstva bylo také vybaveno požární stříkačkou a věcnými prostředky požární ochrany.

TATRA 805

ilustrační foto

Valník, jehož využití bylo všestranné, byl pořízen roku 1961 rovněž z bývalého majetku armády. V roce 1964 vozidlo prošlo generální opravou.

AS Chevrolet

ilustrační foto

Automobilová stříkačka Chevrolet, jako jedno z prvních zásahových vozidel, které bylo pořízeno do majetku sboru. Vozidlo pocházelo z armády a jeho pořízení bylo datováno na rok 1949.