O nás

O hasičích ze Životic

Náš volný čas pro vaše bezpečí

Dobrovolní hasiči Havířov – Životice se organizačně dělí na zájmové a preventivně výchovné uskupení (spolek), který působí převážně edukačně v oblasti požární ochrany a výjezdovou jednotku (JSDH) jejímž zřizovatelem je město / obec a přímo plní úkoly JPO stanovené zákonem o požární ochraně.

Obě tyto organizace úzce spolupracuji při zajišťování:

0 +

let existence

Historie sboru

Historie založení sboru začíná dne 5. srpna 1923, kdy několik uvědomělých občanů, vesměs polské národnosti, se rozhodlo v obci Životice, okr. Český Těšín, založit požární sbor, tenkrát pod názvem ,,Ochotnicza straź poźarna”. Mezi zakládající členy patřili Josef Przybyla, Josef Delong, Pavel Sitek, Stanislav Raichenbach, František Szelong, Josef Folwarczny, Jindřich Mokrosz, Jan Tomis, Jan Chodura, Ludvík Kiszka, Adolf Przybyla a Karel Kielar. Prvním starostou sboru byl Josef Przybyla a velitelem Josef Delong. V době vzniku čítal sbor 15 členů.

V roce 1937 chtěl sbor ze svých prostředků zakoupit motorovou stříkačku, ale k tomu nedošlo kvůli záboru našeho území Polskem. Po osvobození se dohodli občané na občanské schůzi 30. září 1945, že založí nový sbor ,, Česko-Polských dobrovolných hasičů”.

 

Rok 1949 byl zajímavý tím, že bylo zakoupeno nákladní auto CHEVROLET, které se vyřadilo z armády a členové si jej museli sami opravit.

24. září 1950 se sbor dočkal přidělení nové motorové stříkačky PS-8 Stratílek. V tomto roce bylo již 41 členů sboru.

V roce 1954 bylo MNV v Životicích zakoupeno druhé požární vozidlo PRAGA – LAURIN & KLEMENT. V tomto roce byl zhotoven na požární zbrojnici betonový sloup a betonová podlaha. 

Koncem roku 1960 byl z provozu vyřazen vůz PRAGA – LAURIN & KLEMENT. V Dolní Suché na dole Dukla byla opravena stříkačka DKW8. 

V roce 1961 bylo MNV Životice zakoupeno požární vozidlo TATRA 805 Valník, které bylo taktéž vyřazeno z armády a posledním vlastníkem byl Bratislavský velkoobchod Masna. 

Roku 1964 se podařilo získat z rozpočtu finanční hotovost na generální opravu vozidla T – 805.

V průběhu roku 1973 bylo získáno 96 nových členů a sbor měl ke konci roku 75 členů z toho 5 žen. 

Rok 1976 se zaměřoval především na školení a výcvik pohotovostní výjezdové skupiny. V průběhu roku se podařilo zrealizovat vodovodní přípojku do požární zbrojnice. Ke konci téhož roku dostal sbor od MNV Havířov nové moderní požární vozidlo AVIA 30 SAVIEM i s motorovou stříkačkou PS a plným vybavením.

Rok 1984 byl významný mnoha událostmi např. 120. výročí vzniku dobrovolné požární ochrany. Ke 40. výročí Životické tragédie bylo obci otevřeno muzeum protifašistického odboje na jehož výstavbě odpracovali mnoho hodin i členové sboru. 

V roce 1995 se výjezdová jednotka dočkala zakoupení devítí kompletních souprav pracovních uniforem včetně gumových holínek. 

V roce 1997 sbor v počtu osmi mužů odjel na dva dny do Bohumína a okolí pomáhat čerpat vodu ze zatopených prostorů rodinných domů, kdy oblast postihla povodeň. 

Koncem září 2001 bylo zapotřebí požární zbrojnici vyklidit a vybavení přestěhovat, protože Magistrátem města Havířova byla uvolněna finanční částka na rekonstrukci celé zbrojnice. 5.12. byla zakoupena pro soutěžní družstvo nová motorová stříkačka typ TAZ 1500 s výkonem čerpadla 1800l/min., na kterou nám přispěl Magistrát města Havířov.

V polovině srpna 2002 postihly západní část republiky povodně, které byly hodnoceny jako 500 letá voda. Na odstranění škod odjela i jednotka SDH Havířov – Životice v počtu sedmi mužů. Strávili 8 dní ve Štěchovicích u Prahy.

V roce 2005 byly schopnosti výjezdové jednotky prověřeny u několika událostí, ale nejvíce se schopnost prověřila v červenci a srpnu, kdy přívalové deště rozvodnily vodní toky v Moravskoslezském kraji. Ke zvýšení výjezdů jednotky byla Magistrátem města Havířova uvolněna částka na zakoupení nového zásahového automobilu. AS 8 RENAULT MASCOTT byl předán v září a v říjnu se rada města rozhodla o demolici již nevyhovující požární zbrojnice a výstavbě nové moderní se zázemím.

Současnost sboru

23.8.2007 proběhl na místě bývalé hasičské zbrojnice slavnostní akt položení základního kamene pro výstavbu nové hasičské zbrojnice za účasti zástupců Magistrátu města Havířov, Hasičského záchranného sboru a našeho sboru. Téměř přesně za rok dne 21.8.2008 se začala psát novodobá historie našeho sboru, kdy se konalo slavnostní předání a otevření nové hasičské zbrojnice za účasti primátora města Havířov, zástupců HZS MSK, OHS SH – ČMS a našich členů. Koncem roku bylo našemu sboru od HZS MSK další zásahové vozidlo CAS 24 TATRA 815 ze stanice Bohumín, které nahradilo dosluhující 33 let starou DA AVIA 30 – SAVIEM.

Začátkem roku 2015 Magistrát města Havířov předal naší jednotce nové zásahové vozidlo CAS 20 T 815 TERRNO. Vozidlo nahradilo starší sestru, která se přesunula zpět do péče Bohumínské dobrovolné jednotky. 

V roce 2017 naše jednotka převzala od zástupců kraje a HZS MSK nový člun ZODIAC MARK III EVINRUDE 30 a byla nám dána předurčenost na záchranu osob z vodní hladiny. V témže roce město Havířov vybudovalo za naší stanicí multifunkční hřiště, které využívá MŠ a ZŠ v Životicích, veřejnost a náš sbor pro zdokonalování fyzické zdatnosti. 

Začátkem roku 2018 jsme od od Magistrátu města Havířov převzali nový automobil pro přepravu družstva a na zásahy typu technických pomocí DA VW TRANSPORTER 4×4, který nahradil AS 8 RENAULT MASCOTT. Ten byl přidělen dobrovolné jednotce Karviná – Nové Město.

V roce 2020 přibyla do do techniky k zásahům na vodě také nafukovací saně RS 5. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/I s výjezdovým časem 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka čítá 24 členů a 48 členů sbor. 

Každý měsíc provádí jednotka školení a výcvik. Jednou měsíčně také sloužíme v rámci stáže u profesionálních kolegů HZS ve stanici Havířov, kde se naše jednotka více zdokonaluje a vyjíždí na zásahy současně s prvním vozem. Dále zajišťujeme požární bezpečnost na městských akcích např. Havířovské slavnosti, Havířov v květech, rozsvícení vánočního stromku, asistence při motocyklových závodech a další. Podílíme se na řešení mimořádných událostí a zajištění bezpečnosti občanů města Havířova i okolních obcí.