Rekapitulace činnosti jednotky za rok 2022

I tento rok naše jednotka nelenila. Absolvovali jsme stáže u našich kolegů z HZS PS Havířov, zúčastnili se mnoha výcviků a školení a vyjížděli k zásahům.

První měsíce roku jsme převážně vyjížděli k technickým pomocím a drobným požárům, jako odstranění stromů, které se vlivem silného větru nebezpečně nahnuli a hrozili pádem, zajištěním střech a hašením lesních, polních požárů či travin.

Jeden z velkých požárů u kterého naše jednotka asistovala byl požár z 25.4. v Těrlicku. Zásah byl zde komplikovaný. Jednak kvůli velkého množství užití dýchací techniky a nebezpečí výbuchu plynových lahví, které se v objektu nacházely. Dále také vyčerpanost. Zásah trval několik hodin a mnozí z nás ihned poté odešli do svých zaměstnání. Na místě se bohužel nepodařilo zachránit vozidla historické hodnoty, zabránili jsme však rozšíření požáru na vedle stojící obydlenou budovu. Tento zásah jsme také poslali, jako přihlášku do Ankety dobrovolní hasiči roku 2022, kde jsme jen těsně skončili na čtvrtém místě.

V květnu jsme po dvouleté pauze opět zahájili tradiční smažení vaječiny pro veřejnost.

Dále jsme asistovali veslařskému klubu Perun při závodech skifů na tekoucí vodě, kdy jsme vyzkoušeli i chování člunu při jízdě v protiproudu. Na téma vodní záchrana jsme se účastnili školení i u profesionálních kolegů. Zde jsme získali další zkušenosti např. správné užití věcných a technických prostředků, nebezpečné jezy a jejich příjezdová přístupnost.

V letních měsících pak převažovaly zásahy typu likvidace obtížného hmyzu, přírodní požáry, výcviky na vodní nádrži Těrlicko a ukázka techniky dětem ve škole v přírodě v Komorní Lhotce. Dětem jsme nabídli program s pár soutěžemi ve třech skupinkách, prohlídku naší techniky. Dále jsme předali i něco z našich znalostí. Například v letních měsících, kdy začíná koupání a prázdniny jsme poučili o bezpečném chování ve vodě, co dělat při spatření tonoucího (hod házecím pytlíkem), jak se poskytuje první pomoc a čísla na tísňové volání. Po soutěžích jsme předali diplomy a s dobrým pocitem se vrátili zpět.

Dalším netypickým zásahem a psychicky náročnějším se stal zásah při pátrání po pohřešované osobě. Dva dny se jednotky hasičů a policistů prodírali náročným lesním terénem a pátrali po muži, který odešel z nedalekého domova pro seniory. V obavách o jeho zdraví a život bylo nasazeno vše co mělo ruce i nohy. Po dvou dnech se podařilo. Muž byl nalezen živ a zdráv. Všem spadl kámen ze srdce a utvrdilo nás to, že to co děláme má smysl.

Naše jednotka dále také asistuje coby požární dozor při Havířovských slavnostech. Ty z roku 2022 se zapsali do historie tragédií, která naštěstí nestála nikoho život. V sobotu 3.9. po patnácté hodině, kdy každý z návštěvníků nasával atmosféru, přerušilo hromadné neštěstí pádu jedné z atrakcí. Byla rozjeta okamžitá záchranná operace metodikou START. Všechny složky IZS přijížděli na místo a ošetřovali, třídili a transportovali všechny raněné. Bilance 17 zraněných osob, převážně dětí. Po této události byl zbytek programu Havířovských slavností pochopitelně zrušen.

Zbývající část roku byla klidnější. Jednotka zasahovala celkem u 93 událostí.

Sdílet článek :

Napsat komentář