Pravidelný výcvik jednotky – poskytování první pomoci

Dne 10.3.2023 měla jednotka v rámci odborné přípravy školení na poskytování první pomoci a transport osob. Jednotka se především zaměřila na nepřímou srdeční masáž a komfort transportované osoby.

Členové si občerstvili znalosti v poskytnutí první pomoci, kdy bylo potřeba zajistit si prostředí okolo postiženého tak, aby nebylo ohroženo zdraví samotného zachránce, stav postiženého (základní životní funkce), KPR (kardiopulmonální resuscitace). Při transportu postiženého pomocí páteřní desky musí všechny složky IZS především dbát na maximální bezpečí při transportu a komfort přepravovaného tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí z desky a tím nedošlo ještě více k fatálnějším poraněním. V tomto cvičení se použil kýbl s vodou, který nesměl spadnout. Jednotka si tak nacvičovala simulaci různých překážek (např. transport z lesa, z bytového domu po schodišti, vyproštění z nákladního vozidla a podobně).

Foto: Hasiči Havířov - Životice

Sdílet článek :

Napsat komentář